گزارش تصویری آیین بهره برداری، مرمت و بهسازی از سالن ورزشی وحدت با حضور شهردار شهر جهانی یزد

گزارش تصویری آیین بهره برداری، مرمت و بهسازی از سالن ورزشی وحدت با حضور شهردار شهر جهانی یزد

.

آدرس کوتاه :