گزارش تصویری آئین رونمایی پیوستن شهر یزد به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده در صحن علنی شورای اسلامی شهر

گزارش تصویری آئین رونمایی پیوستن شهر یزد به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده در صحن علنی شورای اسلامی شهر

.

آدرس کوتاه :