گزارش تصویری آغاز عملیات گسترده ضد عفونی معابر سطح شهر جهانی یزد برای مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا

گزارش تصویری آغاز عملیات گسترده ضد عفونی معابر سطح شهر جهانی یزد برای مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا

.

آدرس کوتاه :