گزارش تصویری آغاز احداث فضای سبز میدان سردار شهید قاسم سلیمانی

گزارش تصویری آغاز احداث فضای سبز میدان سردار شهید قاسم سلیمانی