گزارش تصويري بهره برداري از ميدان و زيرگذر مهديه يزد در 12 دي ماه 1389(2)

گزارش تصويري بهره برداري از ميدان و زيرگذر مهديه يزد در 12 دي ماه 1389(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :