گزارش تصويري بازديد شهردار از پروژه هاي عمراني

گزارش تصويري بازديد شهردار از پروژه هاي عمراني
ساختمان آتش نشاني شماره 9 (جنب سيلو)
 
27/10/88

تقاطع غيرهمسطح پروفسور حسابي
27/10/88
تقاطع راه آهن با خيابان كاشاني
 
27/10/88
احداث خيابان بدر
 
27/10/88
آدرس کوتاه :