گزارش تصويري از مراسم اختتاميه سومين همايش ادواري شوراهاي استان سراسر كشور

گزارش تصويري از مراسم اختتاميه سومين همايش ادواري شوراهاي استان سراسر كشور

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :