گزارش تصويري از فعالیتهای شهرداری یزد در آماده سازی میدان امیر چقماق برای استقبال از رئیس جمهور

گزارش تصويري از فعالیتهای شهرداری یزد در آماده سازی میدان امیر چقماق برای استقبال از رئیس جمهور

 

آدرس کوتاه :