گراميداشت هفته دولت

گراميداشت هفته دولت

شهيد رجايي

مردم ما از كمبودهاوكسريها گله ندارند، آنچه مردم را مي آزارد، وجود تبعيضات ناروا و سوء استفاده از بيت المال است وبس.

هفته دولت را گرامي مي داريم.                  روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد

آدرس کوتاه :