کلیپ – بازدید شبانه ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد از پروژه مرمت آسفالت بلوار آزادگان

کلیپ – بازدید شبانه ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد از پروژه مرمت آسفالت بلوار آزادگانبلوار آزادگان به علت مرمت آسفالت تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشد.  (زمان اجرای پروژه : 2 الی 16 مهرماه)