کلیپ ـ بازپیرایی پارک اطهر

کلیپ ـ بازپیرایی پارک اطهرسید علیرضا رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد در مورد بازپیرایی پارک اطهر واقع در بلوار تهران(منطقه یک شهرداری یزد) و زمان تکمیل و بهره‌برداری از این بوستان توضیحاتی ارائه می‌دهد.