کلیپ ـ ابوالقاسم محی‌الدینی ، شهردار شهر میراث جهانی یزد شد

کلیپ ـ ابوالقاسم محی‌الدینی ، شهردار شهر میراث جهانی یزد شددر نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی با کسب شش رأی به عنوان شهردار منتخب یزد انتخاب و معرفی شد.