کلیپ - شهردار یزد: اماکن شاخص گردشگری و بخشی از بافت تاریخی یزد نورپردازی شد

کلیپ - شهردار یزد: اماکن شاخص گردشگری و بخشی از بافت تاریخی یزد نورپردازی شدعزیزی شهردار یزد از نورپردازی اولین مسیر از پنج مسیر ویژه گردشگری بافت تاریخی با تأکید بر خط آسمان از مسجد جامع به سمت محله شاه ابوالقاسم خبر داد.