کلیپ - روند پیشرفت پروژه احیا و مرمت خانه چهارسوقی‌ها

کلیپ - روند پیشرفت پروژه احیا و مرمت خانه چهارسوقی‌هاامین خبیری؛ رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد و معمار کمالی اردکانی در خصوص روند پیشرفت پروژه احیا و مرمت خانه چهارسوقی‌ها گزارشی ارائه می‌دهند.