کسب رتبه سوم فعالان ویژه برنامه های یکصدمین سالگرد تأسیس شهرداریها از سوی استان یزد

کسب رتبه سوم فعالان ویژه برنامه های یکصدمین سالگرد تأسیس شهرداریها از سوی استان یزد

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد   مهندس سیدعلی اکبرمیروکیلی شهردار یزد ودبیر اجرایی ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد تأسیس شهرداریها دراستان درآیین اختتامیه این بزرگداشت  باتوجه به اینکه استان یزدرتبه سوم کشوری راپس از کلانشهرهای اصفهان وتبریزدراین زمینه کسب نموده بوداز سوی مهندس هاشمی سرپرست وزارت کشور مورد تقدیر قرارگرفت.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.