چهار قبولي ممتاز كنكور از ميان فرزندان پرسنل شهرداري

چهار قبولي ممتاز كنكور از ميان فرزندان پرسنل شهرداري
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد خانم انسيّه تفتيان فرزند خانم سكينه برزگري از پرسنل شهرداري يزد دركنكور سراسري امسال حائز رتبه 56 كشوري و26 منطقه اي دررشته علوم تجربي گرديد.
شايان ذكر است خانم تفتيان درالمپياد زيست شناسي سال گذشته نيز موفق به كسب مدال نقره كشوري شده بود.
گفتني است خانم تفتيان ازجمله چهار نفر فرزندان پرسنل شهرداري يزد مي باشد كه دركنكور سراسري امسال رتبه زير 200 كسب كرده اند.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.