چاپ بروشور مراحل صدور پروانه هاي ساختماني در منطقه يك شهرداري يزد

چاپ بروشور مراحل صدور پروانه هاي ساختماني در منطقه يك شهرداري يزد


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در راستاي تكريم ارباب رجوع و تسهيل خدمات ، بروشور مراحل صدور پروانه هاي ساختماني در تيراژ دو هزار نسخه از سوي روابط عمومي منطقه يك تهيه و دراختيار مراجعه كنندگان قرار گرفت .
در اين بروشور راهنماي ساختمان منطقه يك و مراحل و مدارك لازم جهت صدور و تمديد پروانه ، عدم خلافي و پايان كار ، پاسخگوئي به استعلام بانك و انتقال سند به چاپ رسيده است .    


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.