پیگیری مشکلات محله سیدگلسرخ

پیگیری مشکلات محله سیدگلسرخ

همزمان با هفته شوراها، تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق شهردار، مدير منطقه يك و مدير ناحيه تاريخي و مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري با حضور در مسجد و محله سید گلسرخ و فهادان،  پیگیر مشکلات مردم این محله شدند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد - نبود روشنایی کافی در پارک روبروي سيدگلسرخ، نبودپارک درون محله ای به اندازه کافی و کم عرض بودن معابر فرعی واصلی از مهمترین مشکلات ساکنین این محله بود که اعضای شورای اسلامی شهر ضمن بازدید میدانی از پارکها و معابر این محله، قول پیگیری ورفع مشکلات فوق را دادند.

شايان ذكر است محله سید گلسرخ از محلات قدیم و تاريخي شهر یزد می باشد که برای خدمات رسانی مطلوب به ساکنین این منطقه از شهر، نیازمند همکاری شهرداری و میراث فرهنگی و اهالي محترم منطقه می باشد.

آدرس کوتاه :