پیرنیا عضو اصلی اتاق فکربرون سپاری در شهرداری ها شد

پیرنیا عضو اصلی اتاق فکربرون سپاری در شهرداری ها شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهردا­­ری یزد طی حکمی از سوی محمود شاکری شمسی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ،محمدرضا پیرنیا معاون اداری مالی شهرداری یزد به عنوان عضو اصلی اتاق فکر برون سپاری در شهرداری های استان منصوب شد.
این حکم با توجه به نامه قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر گردیده است .

خاطر نشان می شود از جمله ویژگیهای این حکم سفارش به بهره گیری از تعالیم حیات بخش قرآن کریم در انجام وظایف محوله می باشد.

آدرس کوتاه :