پیام تبریک شهردار یزد به مناسبت ثبت ملی بافت تاریخی شهر شاهدیه

پیام تبریک شهردار یزد به مناسبت ثبت ملی بافت تاریخی شهر شاهدیهبافت تاریخی شهر شاهدیه به شماره 300 در تاریخ هشتم فروردین سال 1400در فهرست آثار ملی ثبت شد