پیام تبریک شهردار براگا در کشور پرتغال خواهرخوانده جدید شهر یزد به مناسبت نوروز

پیام تبریک شهردار براگا در کشور پرتغال خواهرخوانده جدید شهر یزد به مناسبت نوروز 
 
 
 
 
 
 
براگا شهری تاریخی با قدمت دو هزار سال در شمال پرتغال و در نزدیکی پورتو است که از قطب های علم و فناوری در غرب اروپا و از مقاصد برتری گردشگری و سرمایه گذاری محسوب می شود.
انتظار می رود سند خواهرخواندگی بین این دو شهر در ماه جاری به امضا برسد.