پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت گراميداشت سالروز قيام مردم يزد و سي و ششمين سالگشت «آري» متقن مردم به جمهوري اسلامي

پيام شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت گراميداشت سالروز قيام مردم يزد و سي و ششمين سالگشت «آري» متقن مردم به جمهوري اسلامي

قيام دهم فروردین سالروز قيام مردم يزد كه در پي حمايت از ارزشهاي اسلامي و شهداي قيام خونين تبريز صورت گرفته ، یکی از رخدادهاي بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی مي باشد. اين قيام يادآوردليرمرداني است در راه حق و حقيقت دست از تلاش بر نداشتند تا پرچم جمهوري اسلامي را بر فراز اين خطه پهناور برافراشته نمودند.

شوراي اسلامي شهر يزد ياد و خاطره شهداي اين قيام و همچنين يوم ا... 12 فروردين- سي و ششمين سالگشت «آري» متقن مردم به جمهوري اسلامي- را گرامي مي دارد و از مردم هميشه در صحنه مي خواهد در سال جديد كه به نام «دولت و مردم ، همدلي و همزباني» نامگذاري شده است، با مشاركت و همدلي شهري آباد و پويا بسازيم.

آدرس کوتاه :