پلمپ وتوقف عمليات ساختماني كه بر خلاف مقررات درمحدوده منطقه يك صورت گرفته است

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :