پلمپ واحدهاي ساختماني متخلف از سوي واحد اجرائيات منطقه سه شهرداري يزد

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :