پلمپ سه دامداری غیرمجاز در بلوار بهمن

پلمپ سه دامداری غیرمجاز در بلوار بهمن

اداره اجرائیات ، کنترل و انتظامات شهرداری یزد بر اساس رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها و حکم نمایندگی قضائی، سه دامداری غیرمجاز را در بلوار بهمن پلمپ کرد.

مسئول اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری یزد اعلام کرد بر اساس رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و حکم نمایندگی قضائی، سه دامداری غیر مجاز در بلوار بهمن پلمپ شد.

سید محمد میرجلیلی تأکید نمود صاحبان دامداری، هیچگونه اقدامی در جهت رفع مزاحمت انجام نداده بودند.

وی یادآور شد احکام مربوطه با رعایت موازین شرعی و قانونی و با حضور نمایندگان شهرداری و قضائی صورت گرفته است.

میرجلیلی خاطرنشان کرد: متاسفانه وضعیت بهداشت و محیط زیست محدوده بلوارهای بهمن، صابر یزدی و استقلال به دلیل وجود مراکز دامداری ، کشتار غیرمجاز و انبارهای ضایعات بسیار نا مساعد می باشد.

مسئول اجرائیات شهرداری یزد تأکید نمود: ضرورت دارد مالکین و متصرفین اینگونه مراکز،که تهدید کننده سلامت شهروندان می باشد نسبت به تخلیه و پاکسازی منطقه اقدام کنند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.