پس از 12سال چاپ بولتن داخلی سرانجام شهرداری یزد صاحب هفته نامه شد

پس از 12سال چاپ بولتن داخلی سرانجام شهرداری یزد صاحب هفته نامه شد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد مجوز رسمی هفته نامه شهرداری با عنوان یزد آوا از سوی هیات نظارت بر مطبوعات کشور صادر شد.
گفتنی است مجوز این نشریه به صورت عمومی و سراسری با صاحب امتیازی شهرداری یزد و شیوه خبری ،تحلیلی و اطلاع رسانی و نیز گستره توزیع استانی صادر گردیده است .
خاطرنشان می شود پیش از صدور مجوزهفته نامه یزد آوا، شهرداری یزد از سال 1379 یک بولتن داخلی را با همین عنوان به صورت متناوب چاپ می کرد که طی 12 سال در حدود 100شماره از آن منتشر شد.
شایان ذکر اینکه مهندس محمدرضا عظیمی زاده باتوجه به بند هفت صورتجلسه مورخ 26/06/1391 کمیته تحول اداری شهرداری ، حسین جلالی علی آبادی را به عنوان مسئول پیگیری نشریه یزدآوا منصوب نمود.
آدرس کوتاه :