پروژه هاي شهرداري معطل جابجايي تيرهاي برق

پروژه هاي شهرداري معطل جابجايي تيرهاي برق

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد جابجا نكردن تيرهاي برق پروژه هاي در دست احداث بلوارهاي آيت ا... خامنه اي و كوثر از سوي شركت توزيع برق علت اصلي تأخير در تكميل اين پروژه ها عنوان مي شود .

گفتني است بلوارآيت ا... خامنه اي كه ميدان هاي دانش آموز و امام علي (ع) را به هم وصل مي كند 2200مترطول و45مترعرض دارد به طوريكه دوباندآسفالت5/11متري براي آن تعبيه شده است .

همچنين بلوار كوثربا عرض 40 متر و طول 2250 متر كه ميدان هاي امام حسين (ع)را به امام علي (ع) وصل نموده و نقش مهمي را در تكميل پروژه تبادل ميدان امام حسين (ع) ـ بلوار كوثر ـ ميدان امام علي (ع) ايفاء مي نمايد تأثير زيادي دركاهش ترافيك بلوار شهيد صدوقي(ره) (حد فاصل ميدان همافر تا ميدان شهيد باهنر) دارد و دسترسي شهروندان به بلوار جانباز (جاده تفت) را تسهيل مي كند .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.