پایان عملیات اجرائی سه پارک در سطح منطقه سه

پایان عملیات اجرائی سه پارک در سطح منطقه سه

عملیات اجرایی پارکهای همتی، خاتمی و کوثر در سطح منطقه سه با صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ـ عملیات اجرایی احداث  پارکهای سطح منطقه شامل پارک های همتی، خاتمی و کوثر به پایان رسید.

عملیات اجرائی انجام شده در این پارکها شامل  خاکبرداری، شفته ریزی، اجرای آبنما، پیاده رو سازی و ... می باشد.

احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اتمام عملیات اجرائی پروژه های فوق الذکر را ازمحل اعتبارات منطقه سه و صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام نمود.

لازم به ذکر است عملیات اجرائی سایر پارکهای منطقه نیز در دستور کاراجرا قرارگرفته است .

                                                        

 

آدرس کوتاه :