پاكسازي تعدادي از زمين هاي باير موجود در منطقه

پاكسازي تعدادي از زمين هاي باير موجود در منطقه

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، توسط واحد خدمات شهري منطقه یک تعدادي از زمين هاي باير موجود، از وجود زباله، خاك و نخاله ساختماني،   پاكسازي شد.

مسعيد پاك سرشت مسئول خدمات شهري منطقه يك ضمن بيان اين موضوع از شهروندان درخواست نمود جهت محافظت و جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيستي از تخليه هرگونه پسماند خانگي و خاك و نخاله هاي ساختماني در زمين هاي باير خودداري نمايند و پسماندهاي خانگي خود را طبق برنامه خدمات شهري (روزهاي زوج يا فرد) از ساعت 9 شب در كيسه درب منازل خود قرار دهند تا جمع آوري و پاكسازي محلات توسط مأمورين شهرداري به نحو مناسب انجام پذيرد و همچنين از قراردادن پسماندهاي خود در خارج از زمان هاي تعيين شده جداً بپرهيزند.

آدرس کوتاه :