يک مسوول يزد ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل عمومي به مردم را خواستار شد

يک مسوول يزد ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل عمومي به مردم را خواستار شد
به گزارش ايرنا، " محمد حسن محمدي پناه " روز پنجشنبه در همايش مديران تاکسي هاي تلفني شهر يزد افزود: ارائه خدمات مناسب به شهروندان موجب اعتماد و رضايتمندي آنهااز حمل و نقل عمومي مي شود.
وي با بيان اينکه براساس ابلاغ وزارت کشور از اين پس تاکسي هاي تلفني تحت نظارت اين سازمان فعاليت مي نمايند گفت: پيشتر اين نوع تاکسي ها تحت نظارت مجامع امور صنفي بودند.
محمدي پناه اضافه کرد: تاکسي هايتلفني از اين پس بايد از قوانين و مقررات سازمان تاکسيراني تبعيت نمايند ، در غيراين صورت از خدمات اين سازمان محروم خواهند شد.
هدف از برگزاري اين همايش، بحث و تبادل نظر پيرامون نحوه فعاليت تاکسي هاي تلفني و ساماندهي آنها در امر جابجايي مسافران اعلام شد.
هم اينک 850 دستگاه تاکسي به صورت چرخشي در شهر يزد کارجابجايي مسافران را
عهده دار هستند.
همچنين 49 موسسه تاکسي تلفني با دوهزار دستگاه و چهار موسسه تاکسي بي سيم با 450 دستگاه در شهريزد فعال هستند.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.