ویژه برنامه تحویل سال نو در محل دروازه قرآن

گزارش تصویری