هیچ چیز پسماند، دورریختنی نیست؛ اگر درست تفکیک شود


حرکت در جهت خودکفایی ملی با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک پسماند در مبدأ

 

 

 

 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.