نیروهای شرکتی شهرداری یزد به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند

نیروهای شرکتی شهرداری یزد به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند

تبدیل وضعیت 149 نفر نیروی شرکتی شهرداری یزد و سازمانهای تابعه به قراردادی در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد عبدالرضا روشن گفت: در راستای اجرای جزء ب بند 1 تصویب نامه شماره 212371 الف 47643 هـ مورخ 1/11/90 هیأت وزیران پرونده 149 نفر از پرسنل شهرداری یزد و سازمانهای تابعه به منظور بررسی و تأیید نهایی جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی به امور شهری استانداری ارسال شده است.

مدیر امور اداری شهرداری یزد اظهار داشت: پس از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول، طبق دستورالعمل مرحله اول اجرای تصویب نامه مذکور در خصوص تبدیل وضعیت شاغلین در مشاغل کارشناسی، کارمندی و پشتیبانی که با رعایت شرایط احراز از قبیل سابقه کار بیش از یک سال و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و... قابل اجرا می باشد با ابلاغ دستورالعمل مرحله دوم، سایر نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری، مشمول تبدیل وضعیت شده که به محض ابلاغ، اقدام لازم به عمل می آید.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.