نيم درصد سهم درآمد شهرداري يزد به كتابخانه عمومي واريز شد

نيم درصد سهم درآمد شهرداري يزد به كتابخانه عمومي واريز شد
دو ميليارد و 600 ميليون ريال از سهم نيم درصد درآمد شهرداري ها به اداره كتابخانه هاي عمومي، از سوي شهرداري يزد پرداخت گرديد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در سال جاري تا كنون يك ميليارد و 600 ميليون ريال از سهم نيم درصد درآمدهاي وصولي شهرداري ها به استثناي وام ها، به اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد پرداخت شده است.
گفتني است علاوه بر اين يك ميليارد ريال از بدهي هاي سال گذشته شهرداري به اداره كتابخانه هاي عمومي نيز تسويه گرديده است.
در همين راستا رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد ضمن تقدير از مهندس ميروكيلي در خصوص حضور مستمر وي به عنوان يكي از اعضاي حقوقي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان و پرداخت سهم نيم درصد اظهار اميدواري كرد مابقي آن تا پايان سالجاري نيز به حساب انجمن كتابخانه ها واريز شود.
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.