نهالکاری در بلوار سعادت به مناسبت روز درختکاری

نهالکاری در بلوار سعادت به مناسبت روز درختکاری

مراسم روز درختکاری از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در محل نوار سبز بلوار سعادت با حضور مسئولان  شهری و تعدادی از دانش آموزان به انجام رسید.

شهردار یزد همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی، در مراسم روز درختکاری که  در محل نوار سبز بلوار سعادت  شهرک رزمندگان  در روز چهاردهم اسفند ماه به انجام رسید، به مشکلات موجود در زمینه فضای سبز به ویژه مسئله کم آبی اشاره کرد و از اقدامات شهرداری در زمینه تأمین آب و نگه داری فضای سبز سخن گفت.

محمد رضا عظیمی زاده اظهار داشت: در سال گذشته وسال جاری چندین مخزن ذخیره آب جهت تامین آب مورد نیاز فضای سبز ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه برخی از پارکهای شهر فاقد فضای مطلوب هستند تصریح کرد: بیشترپارکهای موجود، دارای فضای سبز مناسبی می باشند اما از فضاهایی مثل پیاده راه  وامکانات لازم جهت استفاده شهروندان محرومند که باید در بودجه سال آینده به منظور تجهیز ومحوطه سازی آنهااعتبار لازم درنظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد هم دراین مراسم مطالبی درخصوص اهميت درخت ودرختكاري درفرهنگ اسلامي بيان داشت که دراحادیث وروایات نیز به آن اشاره شده است .

مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبزشهرداری یزد نیز، گزارشي از وضعيت فضاي سبز موجود وميزان توسعه آن درسال جاري بيان نمود.

درپايان شركت كنندگان، به ويژه دانش آموزان باكاشت نهال، خودرادرتوسعه فضاي سبزشهرسهيم نمودند.

 

آدرس کوتاه :