نمايشگاه متحرك آيات قرآني در شهر دارالعباده

نمايشگاه متحرك آيات قرآني در شهر دارالعباده
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري با همكاري كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر و سازمان تاكسيراني اقدام به نصب برچسب نوشته هاي آيات قرآني و ترجمه آن روي شيشه عقب تاكسيهاي شهر نموده است.
گفتني است اين طرح كه با هدف ترويج فرهنگ قرآني به انجام مي رسد هزينه اي بالغ بر 150 ميليون ريال در بر دارد.
خاطرنشان مي شود در نظر است پس از تاكسيهاي شهري، اين طرح در خودروهاي تاكسي تلفني ، ادارات و شخصي نيز به اجرا در آيد.
شايان ذكر است خودروهاي شخصي مي توانند در صورت تمايل با مراجعه به سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اين كار را انجام دهند.
 
 
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.