نظرات وپيشنهادات تعرفه عوارض سال 88

نظرات وپيشنهادات تعرفه عوارض سال 88

شهروند گرامي لطفاً، اصلاحات ونظرات خود رادرخصوص «تعرفه عوارض وبهاي خدمات» مصوب سال آتي شهرداري يزد كه از ابتداي سال 1388 قابل اجرا  ميباشد اعلام فرمائيد

آدرس کوتاه :