نصب بزرگترين پل هوايي عابرپياده كشوردرميدان ابوذر

نصب بزرگترين پل هوايي عابرپياده كشوردرميدان ابوذر

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد به مناسبت بزرگداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريها بزرگترين ومرتفع ترين پل هوايي عابرپياده كشور ازنوع كابلي وباطول عرشه 82متر، عرض عرشه 20/2متروارتفاع پايه هاي 26متر با مبلغي درحدود دوميليارد ريال درمحل ميدان ابوذر شهريزد نصب گرديد.

گفتني است اين پل باسقفي ازجنس پلي كربنات وسقف راه پله اي ازجنس توري وبرزنت ضدآب با مشاركت بخش خصوصي(گروه تبليغاتي هنرمند) به اجرادرآمده است.

علاوه براين باتوجه به نصب 11پل هوايي عابرپياده درسال گذشته،سالجاري نيز درمرحله اول،اجراي 15پل هوايي البته بامشاركت بخش خصوصي در دستور كارشهرداري يزد قرارگرفته است.

خاطرنشان مي شود پل هاي هوايي عابرپياده علاوه برايمن سازي عبور عابران، نقش مؤثري درتسهيل آمدوشد خودروها درسطح معابر شهردارد.

آدرس کوتاه :