نشست مردم و مسئولین در مسجد اعظم محله نعیم آباد یزد

گزارش تصویری