نرم افزار آتش نشانی (sos)

نرم افزار آتش نشانی (sos) 
 
 
 
آیا می دانید با نصب اپلیکیشن آتش نشان روی گوشی تان می توانید در هنگام بروز حادثه  و درخواست کمک برای خودتان و اطرافیان تان، آتش نشانی را خیلی سریع خبر کنید.
فقط کافی است اپلیکیشن آتش نشان را از سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir دریافت کنید و پس از نصب آن با روشن کردن موقعیت یاب گوشی تان بدون این که نیاز به وارد کردن آدرس محل وقوع حادثه داشته باشید می توانید مرکز ارتباطات آتشنشانی را سریعا مطلع کنید و با این کار در کمترین زمین با اطلاع  آن مرکز به نزدیکترین ایستگاه، آتش نشانان فورا به محل حادثه اعزام خواهند شد.