نرده گذاری در محدوده پلهای عابر پیاده

نرده گذاری در محدوده پلهای عابر پیاده
 
با صرف هزینـه ای بالغ بر دومیلیـارد ریـال، تا محدوده 100 متری پلـهای عـابر پیاده سطح شهر یزد در محل رفوژ میانی بلوارهای مربوطه نـرده گذاری شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد، در راستای ایمنی هرچه بیشتر عابران پیاده و استفاده 100 درصدی عابران از این پلها، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری با صرف هزینه ای در حدود یک میلیارد و 900 میلیون ریال، نرده گذاری را در محل رفوژ میانی بلوارهای مربوطه تا محدوده 100 متری پلهای هوایی عابر پیاده انجام داد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :