معرفی معاون اداری و مالی شهرداری یزد به عنوان عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان

معرفی معاون اداری و مالی شهرداری یزد به عنوان عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاون اداری و مالی شهرداری یزد را به عنوان عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد احمد شیرزاد مدیرکل و دبیر شورای آموزش و پرورش استان، سید علی مشتاقیون معاون اداری و مالی شهرداری یزد را به عضویت شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد منصوب کرد.

این انتصاب در راستای اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و به استناد بند 6 ماده 5 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/72 مجلس شورای اسلامی به انجام رسیده است.

آدرس کوتاه :