معرفی مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای یزد

معرفی مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای یزد

مشاور شهردار و مدیر دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری یزد با حفظ سمت به عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد مهندس فرامرز رمضانی با توجه به سابقه خدمت در شهرداری تهران، زاهدان و یزد با حفظ سمت به عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها منصوب شد.

خاطرنشان می شود وی علاوه بر این در سمت های مشاور شهردار و مدیر دفتر  سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری یزد نیز فعالیت دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد در مراسم معارفه ای که به همین منظور با حضور مدیران و معاونان مناطق سه گانه، سرپرست ناحیه تاریخی، مدیر اداره طرحها و تنی چند از کارشناسان شهرداری برگزار شد اظهار امیدواری کرد با حضور مهندس رمضانی و همکاری و همدلی مدیران و معاونان مناطق، کیفیت ساخت و سازها در شهر ارتقاء یابد.

مهندس رمضانی هم در این جلسه با بیان راهکارها و شیوه های کاری خود بر هماهنگی هر چه بیشتر بین مناطق تأکید نمود.

گفتنی است از موارد مطرح شده در این جلسه نصب تابلو مشخصات پروژه های در حال ساخت بود.

آدرس کوتاه :