معرفی سرپرست سازمان جدید عمران و نوسازی شهرداری یزد

معرفی سرپرست سازمان جدید عمران و نوسازی شهرداری یزد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد به دنبال ادغام سازمانهای عمران و بهسازی و نوسازی شهرداری که به سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد تبدیل شده است طی حکمی از سوی شهردار، مهندس محمد جواد حاجی محمد رضایی به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شد.
خاطرنشان می شود مهندس عظیمی زاده این حکم را بر اساس تصمیات اتخاذ شده در جلسه  مورخ 20/08/91 شورای سازمان صادر نموده است.
 وی در این ابلاغ ضمن اعلام حفظ پست سازمانی مدیرعامل انتخاب شده تأکید نموده که پس از طی مراحل قانونی، حکم مدیرعاملی مهندس حاجی محمد رضایی نیز صادر خواهد شد.
قابل ذکر اینکه مهندس محمد جواد حاجی محمدرضایی با سابقه طولانی در شهرداری یزد تا کنون در سمتهای سرپرست شهرداری، معاونت های مختلف و همچنین مدیرعاملی برخی سازمانهای شهرداری فعالیت نموده است.
لازم به ذکر اینکه مهندس حاجی محمدرضایی پیش از صدور این حکم نیز مدیرعاملی سازمانهای ادغام شده مذکور را بر عهده داشت.
آدرس کوتاه :