معرفي كارمند بازنشسته نمونه شهرداري يزد

معرفي كارمند بازنشسته نمونه شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد از سوي معاونت اداري ومالي شهرداري آقاي محمد شيخ عليشاهي به عنوان كارمند بازنشسته نمونه بالاي 60 سال شهرداري يزد معرفي گرديد.
  
 
                                                            ­« روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :