معرفي شهرداري به عنوان متولي ساماندهي اميرچقماق

معرفي شهرداري به عنوان متولي ساماندهي اميرچقماق
شهرداري يزد در اولين جلسه كميته راهبردي توسعه كالبدي شهر به عنوان كارفرماي ساماندهي مجموعه اميرچقماق معرفي گرديد.
 
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد اولين جلسه كميته راهبردي توسعه كالبدي شهر يزد با هدف ساماندهي مجموعه اميرچقماق و با حضور كوچك زاده رئيس كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر،ميروكيلي شهردار،صفي نيا نماينده مديركل دفتر فني استانداري، نيكزاد نماينده سازمان ميراث فرهنگي استان، شرافت نماينده شركت عمران و مسكن سازان استان، فلاحتيان و آيت اللهي نماينده اداره كل مسكن و شهرسازي، نبوي زاده مشاور شوراي اسلامي شهر و برخي معاونين و كارشناسان شهرداري يزد در محل شهرداري برگزار شد.
در اين جلسه با توجه به تهيه طرحهاي بالادستي شهر از جمله طرح جامع، ترافيك و ... خاطرنشان گرديد  الان بهترين موقعيت است كه براي ساماندهي مجموعه اميرچقماق  فكر اساسي برداشته شود.
تـأكيد بر مشخص شدن كارفرما،استفاده از مشاور ذيصلاح، پرهيز از عجله در اجراو تهيه طرح جامع در زمينه هاي توسعه، ترافيك و مقاوم سازي مجموعه از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بود.
همچنين در اين جلسه با برشمردن اهميت و اصالت بافت خاطرنشان گرديد براي به نتيجه رسيدن و ساماندهي مجموعه اميرچقماق بايد موافق بافت حركت كنيم و با آن همگن باشيم.
به علاوه در اين جلسه بر مطالعه، شناخت و سپس انتخاب مشاور و تهيه طرح تأكيد گرديد و از عدم وجود ادبيات مشترك بين دستگاهها به عنوان مانع اصلي ساماندهي مجموعه اميرچقماق نام برده شد.
در اين جلسه شهرداري به عنوان كارفرما در طرح ساماندهي مجموعه اميرچقماق معرفي و براتحاد، استمرار و استقامت در انجام كارهاي جمعي تأكيد گرديد.
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :