معاون فنی وعمرانی

   

 مهندس محمود دهقان طزرجانی

 

  کارشناس عمران

وظائف:
 • معاونت  امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
 • - بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها
 • -  تعيين خط مشي و برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهری باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر.
 • - نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني
 • - مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني وساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات كميسيونهاي مذكور
 • - نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم ازكوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت.
 • - كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار
 •  
 • مدیریت فنی و عمرانی
 • - بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی - طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها
 • - بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
 • -  برنامه ریزی و مدیریت پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب  نظارت بر مدیریت اجرای طرح های عمرانی مناطق و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
 • - نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.
 • - نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
 • - هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری
 • - نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها 
 • - نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط 
 • - نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری 
 • - نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها 
 • - تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط  
 • - برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی
 •  
 • مدیریت بهسازی، تعمیر و نگهداری
 • - نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
 • - مطالعه و بررسی زیرساخت های عمرانی در وضع موجود و تهیه شناسنامه فنی براین اساس
 • - برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری
 • - تدوین و نظارت بر استانداردها و دستورالعمل های مربوط به بهسازی، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری
 • - رسیدگی و پاسخگویی به درخواست حفاری ها در سطح شهر
 •  
 • مدیریت مهندسی و ایمنی و  ترافیک
 • - اجرای طرحهای ترافیک و بهبود شبکه عبور و مرور در شهر
 • - اصلاح هندسی معابر شهر
 • - نصب سرعت گیر و سرعت کاه در سطح شهر
 • - تهیه و پیشنهاد متمم و اصلاح بودجه طرح های ترافیکی
 • - نصب پل های عابر پیاده
 • - ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی حمل و نقل و ترافیک
 • - نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر
 • - نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری
 • - احداث جایگاه های CNG حسب ضرورت
 • - کنترل ترافیک در سطح شهر و ارایه راه کارها در جهت بهبود آن
 • - احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری
 • - احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها
 • - نظارت بر کار پارکینگ ها