معاون دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد دیدار نمود

معاون دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد دیدار نمود

معاون ارتباطات و مشارکت های دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با عباس ملازینلی دیدار و گفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد - روشن‌بخش معاون ارتباطات و مشارکت های دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با عباس ملازینلی دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار پیرامون ظرفیت های ایجاد شده پس از ثبت جهانی شهر یزد، لزوم معرفی خلاقانه تمامی جاذبه های تمدنی، گردشگری و تاریخی این شهر، چگونگی آموزش عمومی متخصصان و شهروندان یزدی برای گردشگر پذیری هرچه بیشتر و ضرورت ایجاد برندینگ شهر جهانی یزد که گویای همه ظرفیت های خاص و فراوان این شهر تاریخی و تمدن ساز باشد، گفتگو و تبادل نظر شد.
عقد تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و کمیسیون ملی یونسکو دفتر ایران، در دستور کار ارتباطات آتی این دو نهاد فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :