معاون خدمات شهري

حسین صالحیان

کارشناس ارشد کشاورزی

وظايف:

 •  
 • معاونت خدمات شهری
 • - سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان 
 • - برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر 
 • - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر
 • - سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری
 • - برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر
 •  
 • مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
 • - سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری 
 • - برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهر 
 • - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر
 • - تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها 
 • - نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیریت های مناطق و سازمانهای حوزه خدمات شهری شهرداری یزد
 •  

 • مدیریت پیشگیری و رفع  تخلفات شهری

 • - سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر پیشگیری، کاهش و رفع  تخلفات شهری
 • - نظارت بر بر عملکرد ستادهای رفع سد معبر ، ساخت و سازهای غیر مجاز، متکدیان و تصرفهای غیر مجاز
 • - پیگیری امور حقوقی و قضایی تخلفات شهری شامل طرح دعاوی، مراجعه به دادسرا و دادگستری وهماهنگی با نیروی انتظامی
 • -  پیگیری امور اجرائیات شهرداری