معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد اولین دوره آموزشی مصوب سال جاری را برگزار نمود.

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد اولین دوره آموزشی مصوب سال جاری را برگزار نمود.

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد با توجه به نیازسنجی آموزشی و اولویت های آموزشی تعیین شده جهت سال جاری که در پایان سال 93 تهیه و به تصویب استانداری رسانیده بود، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی اسناد را با عناوینی از قبیل مفهوم اسناد و انواع اسناد، قوانین و مقررات حقوقی اسناد، نحوه تنظم سند به صورت علمی و ... برگزار نمود.

این دوره آموزشی با حضور یکصد نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری در دو گروه پنجاه نفره از روز شنبه مورخ 19 اردیبهشت 94 آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه ادامه یافت.

شایان ذکر است در پایان دوره، در راستای افزایش کیفیت و برگزاری هر چه مطلوب تر دوره های آموزشی بعدی و رفع نواقص و نارساییهای احتمالی، فرم ارزشیابی در بین شرکت کنندگان توزیع گردید. همچنین کلیه افراد در آزمون کتبی شرکت نمودند که گواهی نامه پذیرفته شدگان در این آزمون، متعاقباً صادر خواهد شد.

 

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد

آدرس کوتاه :